#445 Shraddha Dangar

May 6, 2022

પુરુષપ્રધાન સમાજ અને લગ્ન પછી મોટા ભાગની સ્ત્રીઓની આઝાદીની કપાઈ જતી પાંખો એ કાંઈ નવું નથી. આપણે બધા આ બધું વર્ષો થી જોતા આવ્યા છીએ અને જાણ્યે અજાણે એનો ભાગ પણ બનીયે છીએ. ઘણીવાર આંખો આડા કાન કરીને એતો એવું રહેવાનું કહી ને આગળ વધી જઈએ છીએ. સાવ એવું પણ નથી રહ્યું જે સદીઓ પહેલા […]